Kennisbank

Release notes TimEnterprise 2023.2

Voor het laatst bijgewerkt op: 10 januari 2024
Je bent nu hier:
Dit artikel kun je lezen in: 7 min

Hier vind je de release notes van TimEnterprise 2023.2 terug. In de release notes wordt verwezen naar de bijbehorende kennisbankartikelen. Zo zie je niet alleen een uitleg over de nieuwe functionaliteit, maar ook de context van de werking ervan.

Story’s

Verlof & verlofsparen

TIM-9637 Nieuwe vormgeving van de (verlof)budgetten.
De budgetten worden nu uitgesplitst per cao regel in de beschrijving van het budget. Zo wordt budget en mutatie op één cao-regel samen weergegeven en is er een duidelijker onderscheid tussen de verschillende cao-regels. Het budget is zo beter te lezen voor de eindgebruiker.
TIM-9906 Bij het genereren van (verlof, adv of overwerk) budgetten wil ik dat altijd alles geüpdatet wordt, met de goede statistieken (er kunnen nu gegenereerde budgetten blijven staan die niet meer van toepassing zijn)
Wanneer er opnieuw budgetten gegenereerd worden wordt daar op een verbeterde manier mee omgegaan. Met o.a.:
* Budget genereren verwijdert de eerder gegenereerde budgetten voor de nieuwe budgetten worden opgeslagen.
* Het aantal aangepaste items dat wordt laten zien na het genereren van budgetten is nu correct.
* De budget genereer resultaten geeft nu duidelijkere informatie.
* Mutaties worden nu altijd direct in het budget verwerkt zonder dat je opnieuw hoeft te genereren.
* Melding toegevoegd dat mutaties direct verwerkt worden.
TIM-9926 Maak het alleen nog mogelijk om contractverlaging met een mutatie op te nemen
Bij een cao-regel van type “Contractverlaging” worden alleen nog de relevante velden weergegeven. De velden die niet van toepassing zijn worden niet meer getoond zodat er ook geen fouten gemaakt kunnen worden.
TIM-10645 Overzicht voor het tonen van verschillen in de verlofberekening tussen 2023.1 versie en de 2023.2 versie van TimEnterprise
In deze release (2023.2) zitten veel verbeteringen aan de verlofberekening die onderwater plaatsvindt. Om na te gaan wat eventuele verschillen zijn voor de individuele budgetten kan dit rapport gedraaid worden om te kijken hoe groot het verschil is en op wie dit impact heeft. Oorzaken van verschillen zijn inconsistente inrichting waar nu strenger naar gekeken wordt en bugfixes op het gebied van verlof.
TIM-10841 Mijn Tim – Mijn verlof > Rechterpanel verduidelijken
Het rechterpanel op het scherm Mijn Tim > Mijn verlof geeft nu informatie weer over de mogelijkheden die je hebt op dit scherm.
TIM-10842 Mijn Tim – Mijn verlof onderste panel naar beneden kunnen schuiven om budgetten zichtbaar te maken.
Op het scherm Mijn Tim / Mijn verlof kun je nu switchen tussen de weergave van verlofaanvragen en de huidige budgetten.
TIM-10843 Mijn Tim – Mijn verlof weergegeven aanvragen uitbreiden met meer informatie
Op het scherm Mijn Tim/Mijn verlof kun je filteren op de aanvragen die gedaan zijn, op bijvoorbeeld duur, periode of roostercategorie. In de weergave van de aanvragen is in het overzicht ook de duur van de aanvraag zichtbaar.
TIM-10853 Instellingen in CAO-regels voor verlofsparen
Een nieuw type cao-regel zorgt ervoor dat je “Verlofsparen” kunt activeren. Per cao-regel kun je aangeven of deze regel meetelt voor het maximum verlof en of deze regel als bron voor verlofsparen gebruikt mag worden.
TIM-10854 Aanvragen van opbouw verlofsparen (verplaatsen van het saldo)
Via Mijn Tim / Mijn verlof kan saldo van de beschikbare bronnen overgezet worden naar “Spaarverlof”.

Beheer – Algemeen

TIM-10775 Saldotransport voor delen van de organisatie kunnen uitvoeren (maar niet per team)
Door middel van CTRL + select kun je nu voor meerdere afdelingen tegelijk het saldotransport uitvoeren, waar dit voorheen alleen voor de hele organisatie tegelijk of per afdeling kon.
TIM-10776 Roosteren voor delen van de organisatie kunnen uitvoeren (maar niet per team)
Door middel van CTRL + select kun je nu voor meerdere afdelingen tegelijk het rooster genereren, waar dit voorheen alleen voor de hele organisatie tegelijk of per afdeling kon.
TIM-10777 Verlof genereren voor delen van de organisatie kunnen uitvoeren (maar niet per team)
Door middel van CTRL + select kun je nu voor meerdere afdelingen tegelijk de verlofberekening uitvoeren, waar dit voorheen alleen voor de hele organisatie tegelijk of per afdeling kon.
TIM-10982 Laagste niveau van bezigheden verplicht kunnen stellen
Bij de bezigheden is het nu mogelijk om het laagste niveau verplicht te kunnen stellen bij tijdschrijven. Hiermee kun je bij bezigheden met meerdere niveaus ervoor zorgen dat er alleen op het laagste niveau geregistreerd wordt.
TIM-11062 Voeg bij de Tim taken functionaliteit de mogelijkheid tot overzicht exporteren naar Excel toe
Bij de taak voor het verzenden van rapportages is de mogelijkheid toegevoegd om een rapportage ook via Excel te laten verzenden.
TIM-11058 Taakstatus meesturen in email
Bij exporttaken wordt in de verzonden e-mail niet alleen gemeld dat de taak is uitgevoerd, maar ook de status van de uitgevoerde taak. Op die manier weet de ontvanger of er nog een eventuele actie open staat.
TIM-7768 Als applicatiebeheerder wil ik bij het product ziekte aan kunnen geven dat er geen sprake mag zijn van opbouw van min-uren wanneer er op het product ziekte geschreven is, omdat er nu wel min-uren opgebouwd kunnen worden.
Wanneer een medewerker \(langdurig\) ziek is kunnen er op de dagen dat iemand gedeeltelijk ziek gemeld is géén minuren worden gemaakt. Vaak verspreiden medewerkers die weer re-integreren hun uren anders over de week dan hun ziekmelding waardoor de opbouw / afbouw van plusuren niet meer goed klopt. Bij het aanzetten van deze functionaliteit wordt dit verholpen.


Web & App – Algemeen

TIM-8662 Grafisch overzicht van Budget vs Realisatie
Een nieuwe grafisch rapport in TimWeb waarmee gemakkelijk het budget versus realisatie bekeken kan worden. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld projectsaldi, afdelingsplannen of persoonlijke jaarplannen.
TIM-8717 Mijn Tim – Mijn in/uit tijden activeren
De tegel Mijn in/uit tijden is door middel van deze story geactiveerd. Na het openen van deze pagina zijn alle in/uit registraties in te zien en eventueel te wijzigen.
TIM-10033 Bij inmelden /uitmelden velden zonder keuze disabelen
Bij het handmatig in/uit melden worden velden waar geen keuze disabled in de weergave.
TIM-10295 In de app naar vorige / volgende dag kunnen gaan zonder de kalender te gebruiken.
In de app van Tim kun je nu bij het registreren van uren, onkosten of bekijken van je dagplanning direct naar de vorige of volgende dag scrollen.
TIM-10597 Weergave van de titels aanpassen in overzicht.
In de weergave van een overzicht, zowel op het scherm als een export naar PDF, is het woordje “Overzicht” verwijderd. De meeste overzichten hebben dit namelijk ook al in de zelfgekozen titel staan, waardoor het twee keer getoond werd.
TIM-10635 Tekst “Sleep uw foto hier naartoe” weghalen in app
De tekst “Sleep uw foto hier naartoe” is verwijderd uit de app, omdat je op een touch device geen bestanden kunt verslepen naar een andere locatie.
TIM-10972 Verbeteringen aan schermen Mijn Tim/Mijn uren & Mijn Tim/Mijn in/uit tijden
Op de schermen Mijn Tim/Mijn uren en Mijn Tim/Mijn in/uit tijden zijn verduidelijkende teksten toegevoegd die duidelijker maken wat je op de pagina kunt zien en doen.

Widgets

TIM-10016 Widget – Te fiatteren uren van mijn team(s) in kunnen zien
In deze widget wordt snel weergegeven of er nog uren klaarstaan om te fiatteren. Hierbij wordt de de datum van de oudste registratie getoond en hoeveel uren er in totaal nog gefiatteerd moeten worden. De widget is alleen beschikbaar voor medewerkers die fiatrechten op een afdeling hebben.
TIM-10017 Widget – Fiatdatum per product tonen
In projectgestuurde organisaties kan een medewerker meerdere fiatdata hebben. Het is voor een medewerker nu niet snel duidelijk welke uren wel en niet gefiatteerd zijn en t/m wanneer. In deze widget wordt per product de fiatdatum weergegeven.
TIM-10118 Widget – Toggle voor periode toevoegen in widget “Product – Uren per hoofdproduct”.
In de widget “Product – Uren per hoofdproduct” is de mogelijkheid gekomen om te scrollen tussen de verschillende periodes. Zo kun je ook nog terugkijken naar vorig jaar.
TIM-10169 Widget – Toggle voor periode toevoegen in widget “Verlof – Saldo”
In de widget “Verlof – Saldo” is de mogelijkheid gekomen om te scrollen tussen de verschillende periodes. Zo kun je nu bijvoorbeeld aan het einde van het jaar ook naar volgend scrollen om je basisverlofbudget in te zien.
TIM-10170 Widget – Toggle voor periode toevoegen in widget “Verlof – Saldo details”
In de widget “Verlof – Saldo details” is de mogelijkheid gekomen om te scrollen tussen de verschillende periodes. Zo kun je nu bijvoorbeeld aan het einde van het jaar ook naar volgend scrollen om je basisverlofbudget in te zien.
TIM-10752 Widget – Mijn team’s plusurensaldo
Met deze widget heeft een teamleider of manager inzicht in het plus/minsaldo van het team. Er is snel inzicht zonder dat er een rapportage geopend hoeft te worden.
TIM-10753 Widget – Mijn team’s verlofsaldo
Met deze widget heeft een teamleider of manager inzicht in de verlofsaldi van het team. Er is snel inzicht zonder dat er een rapportage geopend hoeft te worden.
TIM-10785 Widget – Roosterblokkeerdatum van mijn team in kunnen zien
Deze widget toont de roosterblokkeerdatum van de medewerkers uit het team/ de teams waar je rechten voor hebt. Het gaat hier om de persoonlijke roosterblokkeerdatum.
TIM-11063 Widget – Inzicht in bronnen spaarverlof: Saldo & houdbaarheid
De widget heeft inzicht in verlof wat ingezet kan worden voor verlofsparen. Verlof wat in het huidige kalenderjaar vervalt wordt apart weergegeven zodat dit het eerste ingezet kan worden.
TIM-11064 Widget – Saldo & maximum aantal verlof voor verlofsparen
De widget geeft inzicht in het saldo van spaarverlof en eventuele  ruimte die er nog is om extra budget toe te voegen aan het spaarverlof.

Bugs

TIM-7322 Teveel geroosterde uren niet zichtbaar in TimWeb
Teveel geroosterde uren worden in web onder ‘Mijn rooster’ getoond. Hiermee wordt een completer beeld van het rooster gegeven.
TIM-7418 Selectie omkeren in overzichten wordt niet goed op gelet in web
Rapporten worden nu correct weergegeven in web als de selectie omkeren optie aanstaat voor werknemertype.
TIM-7797 Berekening ouderschapsverlof gaat niet goed bij wisseling CAO-regel
Wanneer een medewerker van cao-regel wisselt in een jaar én ouderschapsverlof krijgt via een cao-regel contractverlaging wordt de korting nu niet meer dubbel ingehouden op het verlof van de medewerker.
TIM-9352 Onterecht kleurgebruik in de kolommen voor weergave getal
De waardes in de CAO regel geldigheidsduur en Persoon kabo exos profiel kolommen worden nu correct getoond.
TIM-9433 Bij genereren roosters & verlof voor één afdeling worden alle medewerkers getoond in het dialoogvenster
Er worden bij het genereren van roosters & verlof nu alleen de personen in het dialoogvenster getoond die ook daadwerkelijk voldoen aan het opgegeven filter.
TIM-9452 Projecturen fiatteren gaat niet bij een productdeelname via de afdeling
Projectleden die tijdschrijfrechten hebben via afdelingen kunnen ook gefiatteerd worden.
TIM-9458 Budgetmatrix geeft niet alles juist weer na gebruik filter persoon
De budgetmatrix geeft bij een personen filter niet meer de gefilterde persoon onder alle afdelingen weer.
TIM-9544 Namen van taken worden niet meer gelogd bij het uitvoeren
De naam van een uitvoerende/uitgevoerde taak wordt nu correct getoond in de taakplanner log.
TIM-9662 Deelrubrieken zijn niet verplicht als er meerdere lagen in de structuur zitten
Het is nu niet mogelijk om een tijdregistratie op te slaan als er geen rubriek gekozen is wanneer een deelrubriek verplicht is.
TIM-10113 Filter op dagplanningsregistraties werkt niet goed
Bij het ophalen van gegevens via de SOAP koppeling met alleen een Ref filter wordt nu alleen de registratie met de gegeven Ref teruggestuurd.
TIM-10527 Knop contractueel niet aanklikbaar bij maken eigen rooster  volgens contract in de webclient
Het contractueel tabblad op Mijn Tim / Mijn rooster wordt nu niet meer onterecht uitgeschakeld als je ‘productgegevens wijzigen’ rechten hebt.
TIM-10784 Saldotransport wordt niet goed uitgevoerd bij contractwisselassistent in combinatie met overwerk (in verlofsaldo)
Bij een afdelingswissel via de contractwissel-assistent werd bij het saldotransport van samengesteld verlof met daarin ook adv, plus/min-uren of overwerk de realisatie niet over de correcte budgetten/potjes verdeeld.
TIM-7162 Uitloggen in omgeving waarbij ingelogd is met SAML
Uitloggen is nu mogelijk na automatische SAML login. Je komt dan weer op het inlogscherm van TimEnterprise terecht met de daarop voor jou beschikbare inlogmethodes.


Heb je je tijd goed besteed met dit artikel?
Nee 0 1 van de 1 vinden dat zij hun tijd nuttig hebben besteed aan dit artikel.
Kan je niet vinden wat je zoekt?
Vraag ons om een nieuw kennisbank artikel toe te voegen over jouw onderwerp.

Contact met Aenova

Heb jij een algemene vraag, een persaanvraag of tips/suggesties om bij te dragen aan een gelukkige werkdag? Mail naar info@aenova.nl (of gebruik het contactformulier).


Telefoonnummer

E-mailadres