Kennisbank

Release notes TimEnterprise 2023.1

Voor het laatst bijgewerkt op: 27 maart 2023
Je bent nu hier:
Dit artikel kun je lezen in: 5 min

Hier vind je de release notes van TimEnterprise 2023.1 terug. Voor het eerst volledig online gepubliceerd en vanaf deze release bieden we geen aparte functionele release notes meer aan, maar wordt er in de release notes verwezen naar de bijbehorende kennisbankartikelen. Zo zie je niet alleen een uitleg over de nieuwe functionaliteit, maar ook de context van de werking ervan.

Story’s

Dashboard webclient

TIM-8720 In het dashboard 6 widgets kunnen tonen.
Op het dashboard is het mogelijk om nu 6 widgets te tonen in plaats van 3. Het was al langer mogelijk om het berichtencentrum naar boven te verplaatsen, het is nu ook mogelijk de widgets naar beneden te verplaatsen.
TIM-8805 Aantal nieuwe berichten tonen in dashboard
Wanneer op het dashboard gekozen is voor een volledige view met widgets is het berichtencentrum niet meer zichtbaar. Door middel van een icoontje is het nu zichtbaar dat er ongelezen berichten voor je klaar staan.
TIM-8805 Aantal nieuwe berichten tonen in dashboard
Wanneer op het dashboard gekozen is voor een volledige view met widgets is het berichtencentrum niet meer zichtbaar. Door middel van een icoontje is het nu zichtbaar dat er ongelezen berichten voor je klaar staan.
TIM-8834 Pijltje Mijn aanwezigheid / Mijn team op dashboard aanpassen
Een kleine verbetering in het gebruik van Tim, zodat het Dashboard bij alle elementen op dezelfde manier werkt. Het pijltje waarmee de elementen van het Dashboard verschoven kunnen worden staat nu altijd bij dezelfde titel.
TIM-8712 Naamgeving widgets aangepast
Door aanpassingen in de titels van widgets zijn ze nu nog gemakkelijker terug te vinden en te gebruiken. De titels zijn gecategoriseerd per onderwerp, zoals Verlof of Product.
TIM-8973 Widget voor verhouding thuiswerken / op locatie werken.
Met deze widget heb in je inzicht in de verhouding op kantoor werken versus thuiswerken. De widget geeft altijd informatie over het huidige jaar.
TIM-10015 Widget – Registratiedata kunnen inzien van de leden van mijn team(s).
Als teamleider of manager kun je in de widget Mijn team – Registratiedatum nu de registratiedata van de leden van je team direct in je Dasboard terugzien in een widget. Hier is dus geen aparte rapportage meer voor nodig.
TIM-10034 Widget – Registratiedatum widget verduidelijken met kleur
De widget “Registratiedatum” laat nu in rode kleur zien wanneer een medewerker achterloopt met tijdschrijven. Op die manier is het duidelijker geworden dat er een actie nodig is en de uren verzonden moeten worden. Wanneer de registratiedatum weer in de marge van de organisatie valt (hoever je mag achterlopen met het verzenden van je uren), wordt de registratiedatum weer in het zwart getoond.
TIM-9304 Als teamleider wil ik de tijdschrijvende leden van mijn teams in Dashboard > Mijn Team kunnen zien, ook al mag ik ze niet ziekmelden.
In Dashboard > Mijn Team zie je alle tijdschrijvende leden van al je afdelingen, dus ook die waar je zelf niet mag schrijven, maar waarvan je de leden wel mag zien in de jaarkalender. Dit is voornamelijk van toepassing voor organisaties die gebruik maken van een HR-koppeling waarbij de rechten anders zijn ingericht rondom het ziekmelden.

Algemeen webclient

TIM-8728 Menu – feedback – E-mailadres instelbaar maken.
In het serverconsole is nu een e-mailadres naar wens in te stellen voor feedback vanuit de webclient. Hiermee kan de eindgebruiker gemakkelijker de applicatiebeheerder bereiken met vragen of opmerkingen, direct vanuit Tim.
TIM-8730 Menu – Compact naamgeving aanpassen in App.
Om via het menu te switchen van Web naar App is de titel aangepast van Compacte weergave naar App weergave. Op deze manier is het duidelijker waar je als eindgebruiker naartoe gaat.
TIM-8718 Niet geactiveerde modules niet tonen als tegel in Mijn Tim
Op het startscherm van Mijn Tim zijn alleen tegels zichtbaar van modules die ook daadwerkelijk door organisaties in gebruik zijn. Hiermee wordt het scherm overzichtelijker voor de eindgebruiker.
TIM-8719 Op Mijn Tim bij de tegel van Mijn profiel direct de foto laten zien i.p.v. de tegel.
De profielfoto die ingesteld is, is nu ook zichtbaar op het startscherm van Mijn Tim.
TIM-10124 Link naar kennisbank in voegen in TimWeb
De kennisbank van Aenova is nu direct vanuit de webclient benaderbaar via het menu of de button bovenin de webclient.


CAO & Overwerk

TIM-9513 HRM ID wordt opgenomen in de overwerk-export
Bij de overwerk export is de optie om een persoon’s HRM ID mee te exporteren toegevoegd. Hierdoor is het niet meer nodig om de HRM ID’s te kopiëren naar Persoon Code.
TIM-9660 Het niet meer mogelijk maken gegenereerde verlofbudgetten aan te passen
Wanneer een budget gegeneerd is door de CAO-module van Tim, is het niet meer mogelijk om dit budget handmatig aan te passen. Wijzigingen op een budget kunnen in de CAO-module worden doorgevoerd. 
TIM-10112 Controle-overzicht CAO/Verlof inrichting
Om tot een juiste verlofberekening te komen, dient de inrichting van Tim ook helemaal correct te zijn. Met vele wijzigingen en mutaties in een jaar, is dit niet altijd gemakkelijk te overzien. Met dit rapport, van type overzicht worden alle inconsistenties in de database (die kunnen leiden tot een afwijkend verlofsaldo) weergegeven zodat deze aangepast kunnen worden in Tim.

Hybride werken

TIM-9085 Begroten & rapporteren van op locatie werken / thuiswerken (budgetmatrix)
Met deze story is het nu ook mogelijk om de locatieregistraties voor het thuis & op kantoorwerken in de budgetmatrix te tonen. Hiermee kan ook meer informatie getoond worden, zoals het HRM ID of de persoonscode, wat handig kan zijn voor de rapportages & uitbetalingen van verschillende vergoedingen.

Dagplanning

TIM-7981 Kunnen switchen van uitgangspunt op het planbord zodat je kunt plannen vanuit verschillende oogpunten.
Het planbord is te openen vanuit verschillende uitgangspunten. Standaard wordt het planbord geopend vanuit de persoon, met daaronder de dagen. Wanneer er meerdere dagen in het planbord getoond worden, kan er ook een  view gekozen worden waarbij de dag het uitgangspunt is en de personen onder de dag getoond worden. Op die manier is snel inzichtelijk of een bepaalde dag volledig ingepland is.
TIM-8947 Melding bij foutieve planning aanpassen zodat duidelijk wordt dat het niet mag. Wanneer je een planning probeert te maken voor een medewerker die geen rechten heeft (productdeelname met recht op tijd registreren) wordt de volgende melding weergegeven: Deze persoon kan niet gepland worden op dit product.
TIM-8953 Werking productfilter in planfilter aanpassen zodat alleen in te plannen medewerkers getoond worden.
Bij een keuze in het productfilter worden in de matrix alleen de medewerkers getoond die op dit product / deze producten rechten hebben. Op die manier worden er in het planbord geen medewerkers getoond die niet ingepland kunnen worden op het gevraagde product.
TIM-8954 Per product kunnen aangeven of het planbaar is en dus getoond moet worden in planbord.
Per product is op het tabblad “Opties” aan te geven door middel van “Opnemen in planning” of een product getoond moet worden in het planbord van de dagplanning. Zo worden er geen onnodige producten getoond waar nooit op gepland gaat worden.
TIM-9973 Verwijderen van de mogelijkheid tot tonen van resourceplanningen in dagplanningscherm.
In het dagplanningscherm wordt de resourceplanning nu niet meer getoond. De optie om dit te tonen is hier verwijderd en eventuele planning worden niet meer getoond.
TIM-9976 Instellingen voor “scherm-eigenschappen” in dagplanningscherm maken
De instellingen voor scherm-eigenschappen zijn verplaatst naar een apart menu. Hiermee wordt het dagplanningscherm overzichtelijker en de instellingen blijven ook bewaard bij een volgende keer openen van het planbord.

Technische story’s

TIM-8806 Minimale grootte TimWeb
De minimale te ondersteunen schermgrootte voor de Full weergave (ook bekend als TimWeb) waarbij geen scrollbars in het browservenster worden getoond is: 980×740.
TIM-9424 Als systeembeheerder wil ik dat de agendakoppeling van Tim de Microsoft Graph API kan gebruiken omdat EWS ondersteuning in Microsoft 365 wordt uitgefaseerd.
De EAK-module kan verbinden met Microsoft 365 via de aanbevolen MS Graph API. Dit is gerealiseerd als extra koppelmethode in het TimEnterprise server console. De Graph API gebruikt een andere Microsoft 365 permissie dan de sinds versie 2021.1 beschikbare ondersteuning voor ‘Modern Authentication’ in de Exchange SOAP koppelmethode. Nadat de nieuwe permissie door een Microsoft 365 beheerder geactiveerd is kan in TimEnterprise de koppelmethode worden aangepast. Klanten met een on-premise Exchange installatie kunnen de SOAP-methode blijven gebruiken en hoeven niets aan te passen.
TIM-9774 MS Windows 11 compatibiliteit voor TimEnterprise
TimEnterprise Swing Client is compatible & getest onder MS Windows 11.

Bugs

TIM-8050 Alles inklappen geeft foutmelding
Wanneer je in een boom (producten of afdelingen bijvoorbeeld) kiest voor alle uitklappen, daarna een ander niveau selecteert en alles wil inklappen dan veroorzaakt dit geen foutmelding meer.
TIM-9427 Optie ‘Productcode tonen’ in instellingen fiatteerscherm heeft geen effect meer
De optie ‘Productcode tonen’ van het fiatteerscherm werkt weer.
TIM-9432 Filter bij competentie werkt niet bij slechts 1 filter in web
Competentiefilter voor aanwezigheid kan correct filteren als er maar 1 competentie aanwezig is.
TIM-9453 Filter in aanwezigheid (web) werkt niet goed
Het aanwezigheidsoverzicht filter in ‘Mijn team’ laat geen in/uit registraties van gisteren zien als er op ‘In’ of ‘Uit’ gefilterd wordt.
TIM-9459 Projectleiders fiatteren is altijd kiesbaar, ook bij de medewerkers met beperkte rechten
Bij producten kunnen er geen vinkjes in de Projectleiders fiatteren en Projectleider velden geplaatst worden zonder productbeheer-rechten.
TIM-10309 Verkeerde, dubbele datum op 30-10-2022 in grafiek met plusminsaldo
Het plus/min saldoverloop toont geen dubbele datums op het punt van overgang naar zomer/wintertijd.


Heb je je tijd goed besteed met dit artikel?
Nee 0 0 van de 0 vinden dat zij hun tijd nuttig hebben besteed aan dit artikel.
Kan je niet vinden wat je zoekt?
Vraag ons om een nieuw kennisbank artikel toe te voegen over jouw onderwerp.

Contact met Aenova

Heb jij een algemene vraag, een persaanvraag of tips/suggesties om bij te dragen aan een gelukkige werkdag? Mail naar info@aenova.nl (of gebruik het contactformulier).


Telefoonnummer

E-mailadres