Makkelijker kunnen wij het zeker maken. Makkelijker én leuker!

Mobiel platform verhoogt werkplezier en productiviteit zorgmedewerkers

“De Belastingdienst zegt dat ze het makkelijker kunnen maken, maar niet leuker. Nou, met onze software doen wij beide. Wij verlossen zorgmedewerkers van enorm veel administratieve rompslomp, zodat ze meer tijd aan hun echte werk, het verlenen van zorg, kunnen besteden. Zo maken wij hun werk niet alleen makkelijker, maar ook echt leuker!” Aan het woord is Hans van der Last, directeur-eigenaar van Aenova, ontwikkelaar van innovatieve software voor de zorg. “Dat zeggen wij niet alleen zelf, onze klanten zeggen het en ervaren het, en dat is het belangrijkste.”

Dit is de introductie van een pagina groot artikel over Aenova wat onlangs in het ICT/Zorg magazine is verschenen. Klik hier voor een PDF van het stuk, of scroll naar beneden voor de platte tekst, om het volledige verhaal te lezen.

Flexibel en mobiel werken
De software-oplossingen van Aenova richten zich op het stroomlijnen en integreren van zorgprocessen. Flexibel en mobiel werken, daar draait het om. Daarbij staat altijd de individuele zorgmedewerker centraal. Wat heeft die nodig op het moment dat zij aan het bed of in het huis van de cliënt verschijnt? Welke informatie moet zij bij de hand hebben en welke informatie kan ze ter plekke vastleggen naar aanleiding van het contact? Alles zo overzichtelijk en simpel mogelijk. Geen dubbel werk, geen overbodige informatie. Eenvoudige formulieren, mobiliteit, snelheid, efficiëntie, flexibiliteit.

Uitdagingen
“Wij zien een aantal grote uitdagingen in de zorgmarkt,” zegt Hans van der Last, “en met onze software spelen wij daar op in. Allereerst is er natuurlijk de vergrijzing. In de afgelopen zestig jaar zijn we gemiddeld tien jaar ouder geworden. Het toenemende aantal ouderen legt druk op de zorg.” Daarnaast ziet Van der Last een groeiende financiële druk op de Nederlandse zorg. “In veertig jaar tijd zijn de kosten voor de zorg gestegen van € 6.5 miljard naar nu een kleine € 100 miljard, zo’n 16 tot 17% van ons BNP. Dat is gigantisch.” De zorgsector is met zo’n 1.5 miljoen zorgmedewerkers ook nog eens verreweg de grootste werkgever in Nederland. “En dan hebben we het alleen nog maar over de mensen die een betaalde baan in de zorg hebben, dus niet over de vele vrijwilligers en mantelzorgers”, zegt Van der Last.
Kortom, de zorgpopulatie groeit, de kosten groeien, het aantal zorgmedewerkers en zorgverleners groeit. “We hebben slimme technologie en automatisering nodig om meer en betere zorg te verlenen tegen lagere kosten. Onze software maakt dat mogelijk.”

Ontevreden zorgmedewerkers
Een probleem dat met dit alles samenhangt is de groeiende arbeidsontevredenheid van zorgmedewerkers. Door de groeiende demografische en financiële druk, groeit ook de druk van zorgverzekeraars en overheid om de zorgverlening administratief te verantwoorden. Zorgmedewerkers zijn steeds meer tijd kwijt aan administratie en verantwoording. Dat vergalt hun werkplezier en dus hun motivatie. En hun arbeidsproductiviteit gaat omlaag. “Volgens een recent Nivel-onderzoek is bijna driekwart van de zorgmedewerkers ontevreden met zijn werk als gevolg van de administratieve last. En ruim zeventig procent ervaart een te hoge werkdruk”, zegt Van der Last. “Onze software-oplossingen richten zich op het stroomlijnen en integreren van zorgprocessen. Wij stroomlijnen worktime, workflow en workforce.”

RIBW Brabant – mobiel werken
RIBW Brabant is een regionale zorginstelling met zo’n 560 medewerkers, die zich richt op begeleid wonen voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Van der Last: ” RIBW Brabant heeft Totalmobile onlangs ingevoerd. De zorgmedewerkers zijn uitgerust met iPads en gaan daarmee bij hun cliënten langs. Ze hebben ter plekke toegang tot alle backoffice systemen die voor hen van toepassing zijn. RIBW Brabant rapporteerde na een korte inwerkperiode al een productiviteitsstijging van zo’n 15%. Zo hebben zij dus 50-60 medewerkers ‘vrijgespeeld’. En die percentages en aantallen staan dan nog los van het toegenomen werkplezier van de zorgmedewerkers.”
Ook diverse andere zorginstellingen, met name in de Care, hebben inmiddels hun weg naar Totalmobile van Aenova weten te vinden. “Wanneer we Totalmobile bij een opdrachtgever invoeren, kijken en redeneren we altijd vanuit de individuele zorgmedewerker en vanuit de zorgprocessen van de klant”, zegt Van der Last. “Samen met de opdrachtgever richten we het platform zo in, dat uitsluitend de relevante informatie beschikbaar komt, en dat de medewerker op simpele wijze eenvoudige en toegankelijke digitale formulieren kan invullen.”

Slachtofferhulp Nederland – planning van resources

Slachtofferhulp Nederland is een grote organisatie met 460 vaste medewerkers en 1300 vrijwilligers. “Voor hen is planning van medewerkers en vrijwilligers essentieel,” zegt Van der Last, “alles draait daar om de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen, ook in onverwachte situaties.” Mede dankzij TimEnterprise is Slachtofferhulp Nederland daartoe nu goed in staat, en kan het ook nog eens gemakkelijk verantwoording afleggen aan de overheid. Andere vooraanstaande opdrachtgevers, naast vele kleinere zorginstellingen, zijn het Erasmus MC, UMCG en zorgverzekeraar CZ.

Blije medewerker

Van der Last: “Met onze software richten we ons op het proces en zorgen we er voor dat de medewerker centraal gezet wordt. Door onze oplossingen kunnen zorgmedewerkers zich richten op wat ze écht leuk vinden. Wat we belangrijk vinden is dat de medewerker een prettige gebruikservaring heeft en met behulp van onze software meer plezier in het werk krijgt. Want een blije medewerker is een productieve medewerker”.

Dit bericht delen

Contact met Aenova

Heb jij een algemene vraag, een persaanvraag of tips/suggesties om bij te dragen aan een gelukkige werkdag? Mail naar info@aenova.nl (of gebruik het contactformulier).


Telefoonnummer

E-mailadres