Wat levert werkgeluk op?

Wat is het, waarom is het zo belangrijk en wat levert het je op?

Structureel betere resultaten

Wij adviseren organisaties hoe zij hun medewerkers gelukkiger, gezonder en productiever kunnen maken. Vragen die we daarbij stellen zijn: kunnen de medewerkers doen waar hun talenten liggen? Hebben zij de controle over hun werk? Zijn ze in staat bij te dragen aan een hoger doel? Medewerkers die gelukkig zijn op het werk worden beter gewaardeerd, zijn gemotiveerder, creatiever en nieuwsgieriger, kunnen beter samenwerken en zijn minder vaak afwezig. Dit levert werkgeluk jouw organisatie op:

Zelf de controle

Geluk wordt voor 10% bepaald door de omgeving en voor 40% door wat je er zelf aan doet. Met werkgeluk helpen we je een model te implementeren waar jij en je medewerkers zelf de controle in kunnen nemen.

Lyubomirsky, S. (2008). The How of Happiness.

Betere recruitment

Steeds meer talenten vinden werkgeluk belangrijker dan een hoog salaris. Organisaties die hier aandacht aan besteden doen het beter in The war for Talent.

Generatiekloof in aantocht: voorkom mismatch met jonge professionals. (2016, 2 april)

Duurzame inzetbaarheid

Gelukkige medewerkers blijven 44% langer bij de organisatie werken, zijn 66% minder ziek thuis en hebben 125% minder kans op een burn-out.

Bondt, B. de, & Maes, R. (2014). ReRAMP your business.

Hogere productiviteit

De productiviteit van gelukkige organisaties is 31% hoger.

Achor, S. (2012). Positive Intelligence. Harvard Business Review, 01.

300% Meer innovatie

Organisaties met gelukkige medewerkers zijn maar liefst 300% innovatiever.

Spreitzer, G., & Porath, C. (2012). Creating Sustainable Performance. Harvard Business Review, 01.

Meer winst

Gelukkige medewerkers zorgen voor 37% meer omzet.

Achor, S. (2012). Positive Intelligence. Harvard Business Review, 01.

“Being happy at work makes you more energetic, productive, motivated, creative and successful. That is what we need more of. That is how we will work from now on. With happiness.“

Alexander Kjerulf / Woohoo Inc

Het belang van werkgeluk

'Je werk' als hoeksteen van de samenleving

Vraag een willekeurige oma waar ze vroeger haar brood haalde en ze kan je waarschijnlijk precies vertellen welke bakker dat was. Vroeger hadden mensen veel bronnen om hun identiteit aan te ontlenen. In welk dorp woonde je? Kwam je uit een arbeidersgezin of juist van de gegoede burgerij? Was je katholiek of protestant? Ook nationaliteit, politieke voorkeur en culturele kenmerken bepaalden in grote mate wie we waren. Omdat de grenzen – mede door social media – steeds meer vervagen of zelfs afwezig zijn, zien we dat (bijna) al deze factoren vervangen zijn door werk. De eerste vraag die je iemand stelt als je net aan hem bent voorgesteld: ‘En, wat doe jij?’

Dat werk zo’n belangrijke factor is geworden, is geen wonder. Zo’n één derde van onze tijd besteden we aan werk. We kunnen er iets doen waar we goed in zijn en onze talenten ontwikkelen. En we kunnen – met vallen en opstaan – bouwen aan iets groots. Wist je dat geluk op het werk één van de drie belangrijkste factoren is voor geluk in het leven? Geen wonder dat als er geen werkgeluk is, medewerkers erg kwetsbaar worden. Gelukkig is werkgeluk iets waar we aan kunnen werken.

Bijdragen aan een hoger doel

‘The war for talent is met de economische voorspoed weer volop aan de gang. Door medewerkers op een positieve manier aan de organisatie te binden, behoud je de mensen met de juiste instelling, kennis en vaardigheden. Zo voorkom je niet alleen hoge verloopkosten, maar creëer je ook de cultuur die bij je organisatie past. Een cultuur die gericht is op de positieve zaken in plaats van wat er fout gaat. Bijkomend voordeel is dat je als werkgever een goede reputatie opbouwt en er op deze manier beter in slaagt om talenten aan te trekken en behouden.

Als het gaat om medewerkers aan je binden blijkt dat de meeste organisaties aan de verkeerde touwtjes trekken. Zo blijkt dat een hoger salaris of bonussen op de lange termijn niet bijdragen aan hun prestaties. Ook status is steeds minder belangrijk. Wat bijvoorbeeld wel belangrijk is, is dat medewerkers hun werk als zinvol ervaren en dat zij hun talenten in kunnen zetten om bij te dragen aan een belangrijk doel. Zinvol om daar aandacht aan te besteden.’

Veelgestelde vragen
Wat is werkgeluk?

Werkgeluk is een bewezen model om actief aan gelukkige medewerkers te werken.

Waarom is werkgeluk zo belangrijk?

Werkgeluk draagt op verschillende manieren bij aan je organisatie. Zo zijn gelukkige medewerkers innovatiever, behalen zij een hogere productiviteit, zijn ze minder vaak ziek en generen ze meer omzet. Daarnaast hebben organisaties die aandacht besteden aan werkgeluk een betere recruitment en blijven medewerkers vervolgens langer bij de organisatie.

Op welke manieren helpen jullie mij werkgeluk te realiseren binnen mijn organisatie?

Er zijn verschillende manieren waarop we je kunnen helpen. De twee laagdrempelige manieren zijn 1) een gesprek waarin we je laten kennismaken met werkgeluk en 2) een quickscan om bloot te leggen waar in jouw organisatie de ruimte ligt om aan werkgeluk te werken. Daarnaast kunnen we analyseren waar de talenten van je medewerkers liggen en hoe je deze kunt inzetten. We helpen we je met ‘het nieuwe beoordelen’ door middel van het ‘Go Grow Ontwikkelspel'. Ten slote kunnen we structureel meten wat het niveau is van werkgeluk in jouw organisatie en je helpen de sleutels van werkgeluk te implementeren.

Wat is Aenova?

Aenova is het moederbedrijf waaruit Werkgeluklab is ontstaan. Aenova staat voor alles voor een gelukkige werkdag. Dit doen zij door middel van slimme software en diensten. Werkgeluk staat dus centraal bij alles wat Aenova doet en ontwikkelt.

Kan ik Werkgeluklab ook invliegen?

Onze adviestrajecten, trainingen en workshops kunnen bij ons worden gegeven en we kunnen ook naar jou toekomen.

Werkgeluklab inschakelen

Werkgeluklab is onderdeel van Aenova, een modern bedrijf in Delft dat met verschillende concepten, tools en diensten alles voor een gelukkige werkdag mogelijk maakt.

Met twintig (gelukkige) medewerkers draagt Aenova dagelijks (in)direct bij aan het werkgeluk van honderdduizenden medewerkers, in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Uit de wens om alle medewerkers in Nederland gelukkig te maken is Werkgeluklab geboren.

Contact met Werkgeluklab

Heb jij een algemene vraag, een persaanvraag of tips/suggesties om bij te dragen aan een gelukkige werkdag? Mail naar info@werkgeluklab.nl (of gebruik het contactformulier).


Telefoonnummer

015 – 213 61 44

Op werkdagen zijn wij beschikbaar tussen 09:00 en 17:00. 

E-mailadres