Begroten 

Wil je meer grip hebben op je projectbudgetten, de beschikbare capaciteit optimaal benutten, zelfsturing stimuleren en budgetafspraken met derden vastleggen en bewaken? Tim helpt je hierbij.

Flexibel in gebruik

Een budget kan je voor meerdere doeleinden inzetten. Een budget kan bijvoorbeeld begroting of een projectbudget zijn, maar kan je ook gebruiken om beschikbare capaciteit van een persoon of afdeling vast te leggen en deze te verdelen over verschillende activiteiten of de benodigde capaciteit af te zetten tegen de beschikbare capaciteit.

Op deze manier kan je capaciteitsbegrotingen of individuele werkplannen vastleggen en zo onderbouwen waarom inhuur benodigd is of juist keuzes maken in de welke taken je wel of niet gaat uitvoeren of aan kan nemen en zelfsturing mogelijk maken.

Op verschillende manieren een budget opstellen

De budgetmatrix helpt je niet alleen met het maken van begrotingen, maar ook met het effectief controleren ervan. Je kunt hiermee begrotingen maken die in hiërarchische lagen zijn opgebouwd waardoor je je begroting op een gedetailleerd of op geaggregeerd niveau kan maken.  Je kunt dit doen van onder naar boven (bottom-up), van boven naar beneden (top-down), of een mix van beide.

Daarnaast maken kleurcodes en tips het makkelijk om snel fouten of ontbrekende informatie in de begroting te vinden. Zo kun je de begroting goed in de gaten houden en ervoor zorgen dat alles klopt.

Budgetwijzigingen

Budgetten kunnen door voortschrijdend inzicht of onvoorziene omstandigheden wijzigen. De budgetmatrix biedt de mogelijkheid om wijzigingen toe te passen, waarbij deze en het origineel altijd inzichtelijk blijven.

Budgetbewaking


Wat is een budget zonder bewaking? Een getal met beperkte waarde. Doordat medewerkers hun uren verantwoorden, verschijnen deze automatisch in de budgetmatrix als gerealiseerde uren en kan je deze afzetten tegen het vastgelegde budget. Hierbij ziet iedereen de voortgang van de eigen uren, de projectgroep, afdeling of organisatie.

Uiteraard afhankelijk van jouw rol en rechten binnen de applicatie. Op deze manier geef je medewerkers ook de mogelijkheid van zelfsturing, kan je verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen en tijdig ingrijpen als budgetten overschreden dreigen te worden.

Rapporten en widgets

Tim heeft verschillende mogelijkheden voor rapportages om de budgetten en haar voortgang inzichtelijk te maken. Wat je ziet is uiteraard geheel afhankelijk van je rechten. De rapportages zijn inzichtelijk middels minirapportages (widgets) in je dashboard of op te vragen rapportages, maar kunnen zelfs volgens een vastgelegd schema geheel geautomatiseerd per e-mail worden toegestuurd.

De voordelen van begroten in Tim

Breed inzetbaar

Of het nu gaat om een begroting, projectbudget, capaciteitsbegroting of een individueel werkplan, de budgetmatrix helpt je hierbij en zorgt dat je voortgang altijd inzichtelijk hebt.

Zelfsturing en verantwoordelijkheid

Doordat je voor medewerkers inzichtelijk maakt wat er van hen verwacht wordt door inzicht in bijvoorbeeld hun (project)budget en werkplan, geef je de medewerker de mogelijkheid van zelfsturing en kan je de verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen.

Tijdig ingrijpen     

Doordat je met de budgetmatrix inzicht hebt in je budget en de voortgang, kan je bij dreigende overschrijdingen tijdig ingrijpen om schade te voorkomen of beperken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Tim Enterprise?

Laat het ons weten en we nemen snel persoonlijk contact met je op.

Informatie aanvragen

Informatie over TimEnterprise aanvragen

Contact met Aenova

Heb jij een algemene vraag, een persaanvraag of tips/suggesties om bij te dragen aan een gelukkige werkdag? Mail naar info@aenova.nl (of gebruik het contactformulier).


Telefoonnummer

E-mailadres