Ctrl/Cmd + P om te printen
or save as PDF

Widget: Product – Uren per hoofdproduct

Welke module in Tim?
Basis

Welke rechten?
Alle medewerkers


De widget geeft in een cirkeldiagram de percentages weer van de besteedde uren in het lopende jaar.

Er wordt een totaal weergegeven van de uren per hoofdproduct. Het hoofdproduct is het product op het hoogste niveau waar de andere subproducten onder vallen.