Ctrl/Cmd + P om te printen
or save as PDF

Release notes TimEnterprise 2022.1

Hybride werken geoptimaliseerd in TimEnterprise 2022.1

Vanaf TimEnterprise 2021.1 werd het mogelijk om een locatie te registreren per gewerkte dag. Hybride werken is sinds twee jaar bij geen enkele organisatie meer weg te denken en op deze manier kan er goed inzicht gegeven worden aan de locatie waar de medewerker gewerkt heeft.

De nieuwe release van TimEnterprise (2022.1) heeft deze opties rondom hybride werken nog verder geoptimaliseerd. Na het in gebruik nemen hebben we zowel de interne feedback als die van jullie verwerkt in deze nieuwe release.

Zo is het nu mogelijk om naast de opties Thuis en Kantoor ook te kiezen voor “N.v.t.”, wanneer je bijvoorbeeld niet gewerkt hebt wegens verlof. Maak je ook gebruik van de Rooster & Verlofmodule? Dan kan het ook automatisch gevuld worden bij een verlofaanvraag of ziekmelding. Uiteraard zijn de rapportages & widgets ook uitgebreid met deze nieuwe optie. En in diezelfde rapportage worden de dagen dat een medewerker zowel thuis als op kantoor gewerkt heeft in een aparte kolom getoond. Wel zo overzichtelijk.

TIM-9353 N.v.t. als optie toegevoegd bij het registreren van een locatie.
Bij het registreren van een locatie is een extra optie “N.v.t.” toegevoegd. Deze kan worden gekozen wanneer er bijvoorbeeld extern gewerkt is voor een cursus of bij een dag verlof. Wanneer deze optie gekozen is, kunnen thuis of kantoor niet meer gekozen worden.

TIM-8979 Locatieregistratie wordt automatisch ingevuld met “n.v.t.” bij registratie via de aanvragen.
In de rooster categorie settings staat nu een vinkje voor “Locatieregistratie default op n.v.t.”. Als deze aanstaat worden er voor nieuwe aanvragen binnen deze categorie automatisch locatie registraties aangemaakt voor volledige aangevraagde dagen als de persoon een locatie moet registreren.

TIM-9499 N.v.t. optie & gecombineerde dagen bij locatieregistratie zichtbaar gemaakt in het overzicht.
In het rapport voor de locatie registraties worden twee nieuwe velden weergegeven: de dagen dat thuis en kantoor met elkaar gecombineerd zijn en de dagen waarop geen locatie is geregistreerd en dus voor “N.v.t.” gekozen is.

TIM-9498 Gecombineerde dagen bij locatieregistratie zichtbaar gemaakt in de widget voor de manager.
Aan het locatie overzicht voor managers is een kolom toegevoegd voor registraties waarbij zowel thuis als op kantoor is gewerkt. Op die manier zijn de gecombineerde dagen, wanneer de medewerker zowel thuis als op kantoor gewerkt heeft, duidelijk inzichtelijk.

TIM-9497 Nieuwe optie “n.v.t.” & gecombineerde dagen bij locatieregistratie zijn zichtbaar in de widget voor medewerker.
In de widget Aantallen per locatie voor de medewerker worden twee nieuwe velden weergegeven: de dagen dat thuis en kantoor met elkaar gecombineerd zijn en de dagen waarop geen locatie is geregistreerd en dus voor “N.v.t.” gekozen is. Ook is het totaal van de registraties per maand nu te zien.

TIM-9509 Widget “Saldo details” is weer beschikbaar in Tim Web&App.
De widget “Saldo details” is weer beschikbaar in web & app. De widget is te kiezen op het Dashboard en via Mijn Tim > Mijn verlof.