Ctrl/Cmd + P om te printen
or save as PDF

Hoe keur ik verlof goed?

Op twee verschillende manieren kun je verlof goedkeuren of afkeuren. Wanneer er verlofaanvragen binnenkomen, ontvang je een melding hiervan op het dashboard. Door op het uitroepteken te drukken worden de ‘Goedkeuren’, ‘Wijs af’en ‘Bekijk Details’ zichtbaar. Hier kun je eventueel direct goedkeuren of afwijzen.

De tweede manier is door naar het fiatteerscherm te gaan, naar ‘Mijn team’ en vervolgens naar ‘Bezetting’. Je komt hierna in het bezettingsoverzicht terecht van de afdelingen waar jij de mogelijkheid hebt om verlof voor goed te keuren.

In het venster aan de rechter kant ga je naar ‘Aanvragen’.

In de twee velden ‘Van’ en ‘T/m’ kun je de periode selecteren.

Standaard staat ‘Toon’ altijd ingesteld op ‘Wacht op acceptatie’. Hierdoor worden alle aanvragen die nog moeten worden goedgekeurd, weergegeven in de  onderstaande lijst. Je kunt via ‘Toon’ ook de afgewezen en reeds geaccepteerde aanvragen naar voren halen.

Wanneer je de aanvraag selecteert, kom je in het acceptatiescherm van de aanvraag terecht. Hier zie je een overzicht van de duur van het verlof, het budget, de reeds opgenomen verlofdagen (realisatie) en eventueel een toelichting. Als de verlofaanvraag akkoord is, kun je dit bevestigen door op ‘Accepteren’ te klikken. Als je de aanvraag afwijst, ga je naar ‘Wijs af’, waarbij je bij de toelichting de reden van afwijzing kunt aangeven.

Hier kun je ook op de blauwe button ‘Alles accepteren’ drukken, waarmee je alle getoonde openstaande aanvragen goedkeurt.

Hierna zal de medewerker via ‘Mijn Berichten’ de goedkeuring of afwijzing terug zien.