Ctrl/Cmd + P om te printen
or save as PDF

Hoe kan ik in Tim archiveren en opschonen?

Met deze functie worden oude gegevens die niet meer van belang zijn veilig weggezet voor de archiefomgeving en worden de gegevens verwijderd uit de TimEnterprise productie omgeving. Indien gewenst kan Tim dit tijdens de opgegeven tijd doen, dus bijvoorbeeld buiten kantooruren.

Ga naar Bestand > Systeembeheer > Archiveren en opschonen.Naam archiefbestand:
Om voor het opschonen de gegevens veilig te stellen, wordt er een conversiebestand weggeschreven op de server. Hier kan een zelfgekozen naam voor het conversiebestand worden ingevuld, zodat het bestaande conversiebestand niet wordt overschreven. Houd er rekening mee dat de naam duidelijk is, zodat makkelijk
kan worden nagegaan welke oude gegevens dit conversiebestand bevat.

Opschonen t/m:
Er kan zelf worden aangeven op basis van een datum welke gegevens door TimEnterprise als verouderd beschouwd moeten worden. Standaard vult TimEnterprise een datum in die minimaal vier jaar voor de huidige datum ligt.

Opschonen pauzeren vanaf / tot:
Om TimEnterprise niet te zwaar te belasten tijdens werkuren, kan er een van en tot tijd opgegeven worden, om gedurende die tijdstippen te zorgen dat het opschonen niet het normale gebruik van TimEnterprise hindert.


Nadat een bevestiging is gegeven, zullen alle gegevens die ouder zijn dan de opgegeven datum worden weggezet in een conversiebestand en daarnaast zullen de oude gegevens worden verwijderd uit de TimEnterprise productie.

De registraties zoals, tijd-, onkosten-, kengetallen- en in – uitregistraties worden verwijderd. Daarnaast worden ook producten, personen, afdelingslidmaatschappen en productdeelnames verwijderd.

Deze actie wordt uitgevoerd als taak op de server, waardoor de Tim-client niet actief hoeft te blijven tijdens deze actie.